Duurzaam Vandaag
Image default
Energie

Meer laadpalen op kantoor nodig

Aangezien er snel meer elektrische auto’s bij komen en deze allemaal opgeladen moeten worden, neemt de vraag naar laadpalen op bedrijfslocaties toe. Zeker wanneer je weet dat lang niet iedere elektrische autorijder thuis zijn auto kan opladen. Dit komt doordat er geen plek voor een eigen laadpunt is, of doordat de openbare laadpaal in de straat of buurt overbezet is. Daarom is het voor elektrische autorijders belangrijk dat ze ook hun elektrische auto op kantoor op kunnen laden.

Elektrische auto op kantoor opladen

Uit een recent onderzoek van EVBox blijkt dat zo’n 70 procent van de elektrische autorijders op het werk problemen ondervindt met het opladen van de auto. Of concreter gezegd: de bestuurders van elektrische auto’s willen graag meer laadpalen op het werk. Naast de elektrische autorijders, speelt voor mensen die overwegen om een elektrische auto aan te schaffen, de mogelijkheid om op kantoor op te laden een belangrijke rol. De respondenten geven in het onderzoek aan dat ze willen dat werkgevers vaker elektrische auto’s aanbieden.

Werkgevers moeten op die manier bijdragen aan het aanpakken van de wereldwijde klimaatcrisis. Wanneer werkgevers laadpalen op kantoor voor elektrische auto’s aanbieden helpt dit in de verduurzaming. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat Ipsos in opdracht van EVBox heeft gedaan. Dit onderzoek is gehouden onder 3.600 deelnemers – waarvan 600 elektrische autorijders – in zes Europese landen.

Een op de drie Nederlanders overweegt de aanschaf van een elektrische auto

Uit het onderzoek van EVBox blijkt daarnaast dat 45 procent van de Nederlanders de elektrische auto als een belangrijk middel in de strijd tegen de klimaatverandering beschouwt. Een op de drie Nederlanders overweegt om in de nabije toekomst een elektrische auto te leasen of aan te schaffen. Ook blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft elektrisch zou willen gaan rijden wanneer het bedrijf dat elektrische auto’s aanbiedt. Deze uitkomst is niet typisch Nederlands. De 52 procent in Nederland wijkt niet of nauwelijks af van de percentages in België (55 procent), het Verenigd Koninkrijk (52 procent) en Duitsland (48 procent).

 

https://laadpaalopkantoor.nl