Duurzaam Vandaag
Image default
Aanbiedingen

Hoe werkt een analoge dementieklok precies? En waarom is deze belangrijk?

Misschien heb je er al een over gehoord en misschien ook niet. Een dementieklok is een klok die speciaal is ontworpen voor dementen. De klok is meestal gemaakt in de vorm van een tablet. Je kan er de tijd op zien maar ook de datum van vandaag, welke dag het is en het dagdeel. Deze klok wordt ook Alzheimerklok, seniorenklok of kalenderklok genoemd.

 

Dit is echt een fijn hulpmiddel voor mensen die aan dementie lijden. Ook mensen met beginnende geheugenproblemen, Lewy Body Dementie of Alzheimer, kunnen veel steun vinden als zij de dementieklok gebruiken. Het geeft degene die aan dementie lijdt een stukje meer zelfstandigheid en kan het leven wat toch al verwarrend is een beetje zekerder maken.

 

Vaak wordt de dementieklok gebruikt als iemand niet zo goed meer weet welke dag het eigenlijk is. Echter bij mensen die slecht zien kan deze klok ook heel handig zijn. Ook is het fijn dat deze klok je eraan herinnert dat je je middelen nog in moet nemen.

Structuur en de dementieklok

De dementieklok kan mensen met dementie weer grip op het leven bieden. Men kan beter functioneren en ook langer zelfstandig blijven wonen. Deze klok kan helpen bij een duidelijke indeling van de dag en zorgt er ook voor dat men zich goed beter kan oriënteren in de tijd. Ook is het mogelijk om reminders in te stellen over etenstijden of medicijninname.

De ontwikkeling van dementieklokken

Dementieklokken zijn een aanwinst. Specialisten, mantelzorgers, verplegend personeel en mensen met dementie hebben samen meegewerkt aan de ontwikkeling van dit handige apparaat. De mix van de kennis van specialisten en ervaringen van gebruikers hebben meegeholpen om van de dementieklok een goed bruikbaar item te maken.

 

Een dementieklok sluit goed aan bij wat de gebruiker aan behoeften heeft, maar ook die van verpleging en familie die de klok gaan gebruiken. Het is fijn dat deze klokken een ondersteuning kunnen bieden bij dementerende en de kwaliteit van leven bij zowel de dementerende als de verzorgers aanzienlijk verbeteren. Het geeft de naasten rust als zij weten dat er een ondersteuning is bij de dagindeling van hun dierbare.

Slechtziendheid

Mensen boven de vijftig jaar kunnen problemen krijgen met hun zicht. Ongeveer vijfentachtig procent krijgt te maken met visuele beperkingen. Met een extra groot 10 inch scherm hebben kalenderklokken of dementieklokken een goede leesbaarheid. Er zijn diverse weergaves mogelijk.

 

Het komt vaak voor dat dementerenden de digitale aanduiding van tijd niet meer herkennen. Dit komt vaak in een later stadium pas aan het licht. Daarom is het fijn dat dementie klokken ook een analoge tijdsaanduiding hebben. Vaak herkennen dementeren de stand van de wijzers nog wel.

 

Een alarm en herinnering

Op de dementieklok kan men reminders en alarmen instellen. De meldingen die ingesteld kunnen worden zijn medicijnreminders, meldingen om naar bed te gaan of op te staan en ook kan je losse alarmen instellen. Een dementie klok kopen kan een bijzonder goed hulmiddel zijn en de dementerende en de mensen om hem of haar heen wat meer gerustheid geven.