Duurzaam Vandaag
Image default
Dienstverlening

Wat is bodemwarmte en waarom moeten we dat gaan gebruiken?

Dit artikel gaat in op wat bodemwarmte is en waarom het een goed idee is om dat te gaan gebruiken. Het bewustzijn groeit dat we het gebruik van fossiele brandstoffen dienen terug te dringen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, komt CO2 vrij. Dat laatste is verantwoordelijk voor het broeikaseffect en daardoor de klimaatverandering.

Wat is bodemwarmte

Onder bodemwarmte wordt wat anders verstaan dan aardwarmte. Bij de winning van aardwarmte maakt men putten met een diepte tussen 500 en 4.000 meter. Bij minder diepe putten, dat betekent tot 500 meter, praten we van bodemwarmte. Die warmte heeft de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie goedgekeurd als hernieuwbare energie. Het water in de aardbodem kan worden gebruikt voor de uitwisseling van warmte. Koud water wordt in de grond gestopt en warm water wordt omhoog gepompt. Omgekeerd is trouwens ook mogelijk. Dat is een open systeem. We zullen echter zien dat er ook een gesloten systeem bestaat. Het zonlicht verwarmt de bodem en het bodemwater. Door de circulatie van dat water en de warmteverspreiding door de bodem, kan de warmte van de zon wel enkele honderden meters diep komen.

 

Waarom bodemwarmte gebruiken

Door het gebruik van bodemwarmte voor de verwarming van gebouwen, maar ook tuinbouwkassen, kan het gebruik van aardgas worden verminderd. Zoals gezegd, komt CO2 vrij bij de verbranding van aardgas. De negatieve gevolgen daarvan zijn al genoemd. Een andere reden om naar een andere energiebron over te stappen, is dat de voorraad van aardgas niet onbeperkt is. Met het gebruik van aardwarmte gaan we richting gasloos wonen. Voor het koken kunnen we overstappen naar een elektrisch fornuis, voor zover dat nog niet wordt gebruikt.

 

Hoe bodemwarmte gebruiken

Voor het gebruikmaken van bodemwarmte, hebben we een warmtepompinstallatie nodig. Er bestaan twee soorten systemen, het open en het gesloten systeem. Bij het open systeem wordt warm water uit de bodem opgepompt. De warmtepomp van Geohita onttrekt daaruit vervolgens de warmte. Het afgekoelde water wordt daarna weer ingebracht in de bodem. In het geval van een gesloten systeem wordt een zogenoemde bodemwarmtewisselaar ingebracht in de bodem. Dat is een gesloten buizensysteem, waarin een vloeistof circuleert. De bodemwarmtewisselaar met vloeistof wordt gebruikt om warmte uit de bodem te extraheren, die dan vervolgens in de warmtepomp weer wordt onttrokken aan de vloeistof.

 

https://geohita.nl/bodemwarmte/