Duurzaam Vandaag
Image default
Industrie

De voor- en nadelen van kleine windturbines op woondaken

In veel landen komt groene energie steeds meer op. Zo ook in Nederland, waar een ingenieursbureau een rapport schreef over de mogelijkheden van kleine windturbines op woondaken. Tegenwoordig zijn er veel installateurs die wel willen bouwen, maar het blijft lastig om een vergunning te krijgen. Daarnaast zijn er nog andere factoren die spelen: zo mag er geen sprake zijn van geluid- of zichtoverlast.

Voordelen van een windturbine

Positief is dat kleine windturbines een aantal voordelen bieden. Ten eerste zijn ze relatief eenvoudig te installeren en te onderhouden. Ten tweede kunnen ze gratis of tegen lagere kosten energie opwekken, en ten slotte kunnen ze bijdragen tot een vermindering van de uitstoot.

Nadelen

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan de installatie van kleine windturbines op residentiële daken. Het eerste is dat de output van deze systemen vrij laag is in vergelijking met grotere turbines. Dit betekent dat het langer duurt voordat het systeem zichzelf terugverdient door energiebesparing. Ten tweede is het door hun kleinere omvang moeilijker om piekwinden op te vangen en efficiënt te gebruiken. Ten derde is er in Nederland nog steeds geen subsidieregeling en hebben woningen een vergunning nodig voordat tot installatie kan worden overgegaan – iets wat niet altijd gemakkelijk te verkrijgen is. Ten slotte kan er sprake zijn van geluids- en zichthinder door de draaiende wieken.

Kortom, kleine windturbines op residentiële daken hebben zowel voor- als nadelen waarmee rekening moet worden gehouden voordat een beslissing over installatie wordt genomen. Hoewel ze gratis of tegen lagere kosten energie leveren, is hun output veel lager dan die van grotere turbines en moeten woningen een vergunning aanvragen voordat tot installatie kan worden overgegaan. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met geluids- en zichthinder door de slagschaduw van de draaiende bladen. In het algemeen moet vóór de installatie zorgvuldig worden gepland om ervoor te zorgen dat deze geschikt is voor de specifieke omgeving.