Duurzaam Vandaag
Image default
Bedrijven

Het opstellen van een functionerend verzuimprotocol

In de praktijk zien we dat heel wat bedrijven op heel uiteenlopende manieren met ziekteverzuim omgaan. In het ene bedrijf zijn de regels heel strak uitgestippeld, terwijl in het andere bedrijf nogal wat onduidelijkheid bestaat over wie wat moet doen in geval van ziekte. Nochtans is een goed functionerend verzuimbeleid zowel voor de werknemer als voor de werkgever een houvast en een leidraad. Hoe kun je een goedwerkend verzuimprotocol opstellen?

Waaraan moet een goed verzuimprotocol voldoen?

Het is als werkgever belangrijk om goed na te denken over het opstellen van een verzuimprotocol. Door de stappen die opgenomen werden in de Wet Verbetering Poortwachter kom je tot een beleid waarin iedereen precies weet wat hij of zij moet doen en volgens welke regels dit dient te gebeuren. Heldere en duidelijke regels die alle misverstanden de wereld uit helpt zowel voor jou als voor je werknemers.

Het opnemen van de correcte procedures

Een belangrijk onderdeel van het verzuimprotocol is het deel waarin vermeld staat hoe een ziektemelding moet gebeuren. De werknemer moet precies weten wanneer hij de melding moet doen, op welke manier en bij wie. De concrete invulling hiervan zal afhangen van bedrijf tot bedrijf en dat maakt op zich niet zoveel uit, als ze maar vastgelegd en overeengekomen worden. Dit zal ook meteen een houvast zijn om in geval van overtreden van de regels maatregelen te kunnen treffen.

Het vastleggen van de regels voor controle

Iedereen kan ziek worden, daar twijfelt niemand aan. Toch kun je als werkgever bij sommige ziektemeldingen je bedenkingen hebben, maar jij bent geen arts en dus ook niet in de positie om hier uitspraken over te doen of conclusies uit te trekken. Het is dan ook erg belangrijk om de regels rond controle in het verzuimprotocol op te nemen. Hier kun je ook weer meteen maatregelen aan koppelen bij niet naleven.

De gevolgen bij het niet-naleven van de regels

Werknemers weten dat regels er zijn om gevolgd te worden, maar helaas neemt niet iedereen die regels even ernstig op. Het spreekt voor zich dat jij als werkgever op dat moment stappen kunt ondernemen tegen de werknemer die de regels omtrent het ziekteverzuim met de voeten treedt, maar dan heb je natuurlijk wel een basis nodig om op terug te vallen. Niet als de regels rond ziektemelding en rond controle, moeten dus ook de regels rond het niet naleven ervan opgenomen worden. Geen enkele werknemer die dan nog kan en mag stellen dat hij of zijn niet wist wat te doen en ook niet wist wat de gevolgen konden zijn.

Maak werk van een goed verzuimprotocol in overleg met je arbodienst en preventiemedewerker

Het opstellen van een functionerend verzuimprotocol is een taak die je volledige aandacht vraagt en waarbij je niets aan het toeval mag overlaten. Om de puntjes op de i te hebben en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, doe je er goed aan om het verzuimprotocol samen met je arbodienst en je preventiemedewerker op te maken. Zij zijn thuis in deze wereld en vormen een meerwaarde als het gaat om het aanpakken van ziekteverzuim, maak van die kennis dankbaar gebruik.