Duurzaam Vandaag
Image default
Industrie

Energietransitie in Groningen

De relatie Groningen en Energie

De energietransitie is een belangrijk en actueel thema dat binnen zowel de publieke als de private sector op veel aandacht kan rekenen. Ook Provincies zijn een belangrijke speler in het maatschappelijke veld van de energietransitie. De relatie tussen de Provincie Groningen en het winnen van fossiele brandstoffen in de vorm van aardgas is in dit kader nogal gespannen te noemen. Wie kent de beelden niet van mooie woningen in het fraaie Groningse landschap met grote scheuren in de muren en plafonds? Hier en daar waren op tv-beelden soms zelfs hele verzakkingen van huizen te zien en ook werden er in de voorbije jaren (relatief lichte) aardbevingen in Groningen gemeten.Al met al dus reden tot zorgen over de ‘oude’ energievormen en de effecten van de winning van aardgas in de regio.

De roep om een vermindering en later een gehele stop op het winnen van aardgas is al langere tijd in de Provincie Groningen aanwezig. Men gaf in dit kader bijvoorbeeld tijdens het bezoek van de Koning op Koningsdag in 2018 veel aandacht aan de noodzaak tot een Energietransitie in Groningen.

 

Energietransitie in Groningen

Het zal niet onverwacht komen dat de roep om een radicale verandering in de wijze van energievoorziening in Nederland sterk aanwezig is bij de inwoners van de Provincie Groningen. Wie immers door de winning van aardgas zijn of haar veiligheid in het geding acht, vraagt aan de overheid om maatregelen te nemen die zekerheid bieden. Het stoppen met het boren naar aardgas is zo’n zekerheid gevende maatregel. Belangrijk bij het realiseren van de energietransitie in Groningen zijn uiteraard de alternatieven voor het aardgas en de andere fossiele brandstoffen die nu nog worden gebruikt.

Er is in dit kader veel aandacht voor het uitbouwen van de voorzieningen voor windenergie en zonne-energie, waarbij men vanuit de Provincie Groningen de actieve samenwerking zoekt met de andere noordelijke Provincies Drenthe en Friesland. Het streven van de Provincie Groningen is om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Om dit doel te kunnen bereiken wordt er van iedereen een bijdrage gevraagd.

Om de energietransitie in Groningen te laten slagen moet iedereen de schouders eronder zetten. In dit kader worden ambtenaren, bewoners, bedrijven etc. uitgenodigd om actief mee te denken over slimme oplossingen met betrekking tot het realiseren van duurzame energie.