Duurzaam Vandaag
Image default
Energie

Is groene stroom nep?

Is groene stroom nep?

Wellicht denk je dat groene stroom nep is. Je buurman kan wel beweren dat hij groene windstroom krijgt geleverd door zijn energieleverancier, maar hij krijgt zijn stroom uit hetzelfde stopcontact als jou. Je buurman krijgt de groene stroom die van een windmolen komt heus niet geleverd via een aparte kabel. Er is immers maar een stroomnet. Toch kan zijn stroom wel degelijk groen worden genoemd. Waarschijnlijk vraag je je af hoe dat kan. Energieleveranciers laten meestal zien hoe duurzaam hun energie is.

<h2>Duurzaam opgewekte stroom heeft een certificaat: Garantie van Oorsprong</h2>

Door een windmolen wordt een bepaald aantal Megawattuur (MWh) aan stroom opgewekt. Voor een windmolen die jaarlijks bijvoorbeeld 4.000 MWh aan stroom produceert wordt door de Nederlandse certificeringsorganisatie CertiQ 4.000 Garanties van Oorsprong (GvO’s) afgegeven. Deze GvO’s kunnen door energieleveranciers die groene stroom leveren worden gekocht. Om een gemiddeld huishouden van groene stroom te kunnen voorzien moet een energieleverancier circa 3 GvO’s kopen. Energieleveranciers kunnen dus groene stroom leveren aan klanten door certificaten (GvO’s te kopen. Van de verkochte certificaten moet een  boekhouding worden bijgehouden. Toezichthouder is de Autoriteit Consument en Markt. Toezicht op het verkopen van GvO’s voorkomt dat niet twee keer hetzelfde certificaat wordt verkocht. De aan de buurman geleverde stroom is dus inderdaad groene stroom.

Milieuvriendelijke groene stroom

Wat is milieuvriendelijk groene stroom? Dat is stroom die is opgewekt uit energiebronnen die geen luchtvervuiling veroorzaken. Deze energiebronnen mogen ook geen bijdrage leveren aan de klimaatverandering. Bij de winning van de groene stroom mag het landschap en de leefomgeving niet worden aangetast. Bovendien moet de groene stroom zijn opgewekt door een energiebron die niet uitgeput kan raken.

Voorbeelden van milieuvriendelijke groene stroom

Bij de productie van groene stroom met windmolens en zonnepanelen komen geen schadelijke stoffen vrij. Bovendien zijn het onuitputtelijke energiebronnen. Het is dus echte groene stroom. Er is alleen sprake van schadelijke effecten bij het produceren van windmolens en zonnepanelen. Het zijn echter de vormen van energieopwekking met de minste schadelijke effecten. Zonnepanelen en windmolens produceren dus de meest milieuvriendelijke groene stroom.

Voorbeelden van minder milieuvriendelijke groene stroom

Stroom uit biomassa is groen als er afvalhout wordt gebruikt. Het gebruiken van brandhout uit bossen of van speciaal geteelde gewassen is niet duurzaam. Bovendien heeft stroom uit biomassa het nadeel dat de verbranding van het hout de lucht vervuilt. Stroom uit mest is doorgaans ook niet groen, want voor het goed laten verlopen van de vergisting wordt er materiaal, dat ook gebruikt kan worden als veevoer, bijgemengd. Vergisting van rioolslib is wel milieuvriendelijk, want met rioolslib kan niets anders worden gedaan. 

Door waterkracht opgewekte stroom in kleine watercentrales is groen, want deze waterkrachtcentrales hebben geen negatieve invloed op het ecosysteem. Grote waterkrachtcentrales verstoren de visstand en het ecosysteem. Vergelijk energie als u denkt dat u groene stroom wil afnemen van een leverancier.