Duurzaam Vandaag
Image default
Zakelijk

Vijf manieren om je bedrijfsafval beter te scheiden

Nederlandse huishoudens scheiden beter dan Nederlandse bedrijven. Vaak doe je afval scheiden in huis sneller, omdat het je eigen portemonnee betreft. Dit houdt echter niet in dat in bedrijven een afvalscheiding niet noodzakelijk is. Sterker nog: bedrijven produceren jaarlijks zoveel bedrijfsafval dat de overheid besloten heeft dat dit anno 2022 gehalveerd moet zijn. Scheiden moet daarom bij de bron gebeuren door een onderscheid te maken tussen GFT, restafval, PMD en karton en deze in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Huur direct een goedkope container via Bedrijfsafval.nl om de afvalinzameling binnen je bedrijf te verbeteren. Dit artikel zal kort stilstaan bij vijf manieren, die je zullen helpen bij het beter scheiden van je bedrijfsafval.

Afval in kaart brengen

Het in kaart brengen van je bedrijfsafval helpt om een betere scheiding van dit afval te bewerkstelligen. Kijk wat voor een afval je bedrijf veel produceert. Heb je veel plastic afval? Of heb je juist meer karton en papier? Als deze elementen nog in je restafval te vinden zijn, kun je het onder de aandacht brengen dat deze elementen apart ingezameld moeten worden. Door bewustwording hiervan kan de motivatie voor het verminderen van restafval sterker worden. Lees op Bedrijfsafval.nl meer over hoe je de afvalstromen binnen je bedrijf in kaart kunt brengen.

 

Geen persoonlijke prullenbakken

Wanneer je gebruikmaakt van persoonlijke containers en prullenbakken, dan heb je vaak maar een optie en dat is restafval. Een medewerker zal dan in gedachten al het afval in de prullenbak gooien zonder te scheiden. Deze prullenbak wordt vervolgens weer zonder gescheiden te worden geleegd in de grotere afvalcontainer. Door de persoonlijke prullenbakken weg te halen, lopen medewerkers sneller naar de centrale containers en scheiden ze hun afval daar.

 

Werk met doelstellingen

Wil je succes behalen, dan is werken met een doelstelling een pre. Maak een doelstelling met het scheiden van je afval. Bijvoorbeeld: in het derde kwartaal is de restafval van het bedrijf verminderd met tien procent. Houd je doelstellingen wel reëel om de motivatie erin te houden.

 

Personeel is van belang

Je personeel zal het overgrote deel van de afvalscheiding doen. Betrek daarom je medewerkers bij de doelstellingen en plannen voor afvalscheiding. Door iedereen te informeren en motiveren, behaal je uiteindelijk succes in je project. 

 

Afvalcontainer op een centrale plek

Zorg dat je voor GFT, PMD, papier en restafval een aparte container hebt en zet deze op een centrale plek neer, waar iedere medewerker hem kan vinden. Plaats ook de container op ooghoogte, zodat niemand hem kan missen. Maak ook per container duidelijk middels pictogrammen of kleine teksten welk afval in welke container hoort. Werk tevens met gekleurde containers.

 

Gerelateerde artikelen

Alarmsysteem Ajax

De buitenwereld begrijpen begint bij je onderneming begrijpen

Android en iPhone app laten maken