Duurzaam Vandaag
Image default
Industrie

Alles wat u moet weten voordat u een prototype laat maken

Alles wat u moet weten voordat u een prototype laat maken

Een prototype is een voorbeeld van een product, wat in een vroeg stadium wordt ontwikkeld. Het woord prototype stamt af van het Griekse woord “prototypon’’, wat primitieve vorm betekent. Een prototype is een ‘’tastbaar’’ model waarmee een nieuw productconcept of nieuwe dienst getest kan worden. Wilt u een prototype laten maken? Lees dan eerst dit artikel, om snel een beknopt overzicht te krijgen van alles omtrent prototyping.

Waarom prototyping?

Een prototype maakt het mogelijk om eenvoudig, snel en goedkoop te kunnen experimenteren met bepaalde productideeën. De ontwikkeling van een prototype biedt de mogelijkheid om feedback te krijgen van eindgebruikers voordat het eindproduct vermarkt wordt. Dit is van belang, aangezien het zelden gebeurt dat een ontwerp in een keer gebruiksklaar klaar is en nul aanpassingen vereist. Prototyping zorgt ervoor dat de kans wordt verkleint dat er later in het proces nog noodzakelijke veranderingen aangebracht moeten worden. De totstandkoming van een prototype kan enerzijds beginnen bij een uitgewerkt product dat wordt gematerialiseerd tot een werkend product. Of anderzijds kan het ook nog maar een idee, concept of schets zijn, wat uiteindelijk gezamenlijk verder ontwikkeld en gematerialiseerd wordt.

 

Welke soorten prototypes bestaan er?

Er bestaan allerlei soorten en maten prototypes, dit varieert van papieren modellen tot modellen op schaal uit een 3D printer. Verschillende types prototypes kunnen ingedeeld worden in drie basis categorieën, namelijk; low fidelity, medium fidelity en high fidelity prototypes. Het ‘’fidelity’’ niveau geeft aan in hoeverre het prototype overeenkomt met het uiteindelijke product. Anders gezegd, het niveau van detail en realisme. Dit niveau hangt ook af van het doel van de test, het stadium van het ontwerp, de beschikbare tijd, de tools en de omstandigheden tijdens de test.

 

Hoe worden prototypes getest?

Middels hypotheses worden stellingen getoetst en uiteindelijk belangrijke beslissingen genomen over de prototypes. Daarnaast kunnen er user tests uitgevoerd worden om de toegevoegde waarde en de aantrekkingskracht te testen. Of er kunnen usability tests gerealiseerd worden, hiermee kan de gebruiksvriendelijkheid onderzocht worden.

https://www.b-engineering.nl/specialismen/prototypebouw