Duurzaam Vandaag
Image default
Gezondheid

3 tips om legionella te voorkomen

Als eigenaar van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van bijvoorbeeld het kraanwater. Dat houdt ook in dat je ervoor zorgt dat je medewerkers en klanten geen legionellabesmetting zullen oplopen door het water. Voor sommige bedrijven en organisaties gelden dan ook strenge regels om legionella te voorkomen.

Wat is legionella?

Legionella is een infectie van de luchtwegen. Het wordt ook wel eens ‘veteranenziekte’ genoemd. Legionellabacteriën kunnen ontstaan in water met een temperatuur van tussen de 20 en 50 graden Celsius. Een goed voorbeeld van water met deze temperatuur is kraanwater, maar ook zwembadwater of sproeiwater bij tuincentra. In productieomgevingen vinden we water met deze temperatuur in natte koeltorens.

Je kunt last krijgen van legionella als de bacterie aanwezig is in het water. Je ademt de bacterie dan in via waterdruppeltjes in de lucht. Deze waterdruppeltjes noemen we ook wel nevel.

Een risicoanalyse laten doen

Om te voorkomen dat er mensen ziek worden, is het belangrijk om regelmatig een risicoanalyse te laten doen. Hoe groot is de kans dat legionella zich verspreidt? Hoe zorg je ervoor dat legionella buiten jouw bedrijf blijft? Dit is zeker belangrijk voor bijvoorbeeld zorginstellingen, sauna’s, ziekenhuizen, bungalowparken, hotels en bed en breakfasts. Maar ook voor minder voor de hand liggende organisaties (zoals benzinestations) gelden deze maatregelen.

Uit het onderzoek van de risicoanalyse komt een aanbeveling. Je weet waar in het bedrijf de legionellabacterie goed kan groeien, of al groeit. Een uitgebreide aanbeveling kan worden gedaan in een legionellabeheersplan.

Een legionellabeheersplan opstellen

Een legionellabeheersplan wordt geschreven door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Het is onderdeel van de legionellapreventie. Deze wordt gemaakt op basis van de risicoanalyse. Het beheersplan legt uit wat een bedrijf kan doen om de groei van legionellabacteriën concreet tegen te gaan in deze situatie.

Als eigenaar van een gebouw ben je verplicht om deze maatregelen te nemen, zodat de bacterie niet (verder) kan groeien. Het gaat vaak om praktische zaken, zoals de leidingen vaker doorspoelen of waterbehandeling.

Regelmatige watercontrole en logboek gebruiken

Ieder half jaar moet het water binnen een bedrijf gecontroleerd worden op legionella. Dit moet worden gedaan door een erkend monsternemer. Zitten in het watermonster meer legionellabacteriën dan 100 kolonievormende eenheden per liter? Dan wordt je geacht maatregelen te nemen.

Gaat het zelfs om meer dan 1.000 kve/l? Dan moet je dit binnen 48 uur melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en direct maatregelen nemen om het op te lossen. Voor bad- en zwemwater gelden andere regels. Zo moet je bij meer dan 100 kve/l de besmetting melden bij de provincie.

Bedrijven worden geacht om een logboek in te houden, waar in staat welke maatregelen je wanneer hebt genomen.