Duurzaam Vandaag
Image default
Aanbiedingen

WOZ waarde bezwaar het nut ervan

WOZ betekent Waardebepaling Onroerende Zaken en beschrijft de waarde van huizen, bedrijfspanden en ander onroerend goed op dat moment. Via de WOZ is wettelijk bepaald dat de gemeente elk jaar een nieuwe WOZ waarde inschat. Bij deze inschatting wordt als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar gehanteerd. Je ontvangt de WOZ waarde elk jaar rond maart in een zogenaamde WOZ waardebeschikking. Steeds meer mensen overwegen een WOZ waarde bezwaar als ze het niet eens zijn met de hoogte van de WOZ waarde. Met een gehonoreerd bezwaar is immers veel geld te besparen. Er is een direct verband tussen de hoogte van de WOZ waarde en de af te dragen belastingen. Onder andere de Onroerende Zaakbelasting, rioolheffingen, waterschapsbelasting, eigenwoningforfait en vermogensbelasting worden berekend op basis van je WOZ-waarde. De simpele stelregel is: hoe hoger de WOZ waarde, des te meer belastingen je betaalt.  

 

Een WOZ waarde bezwaar is zinvol

 

Zoals gesteld is het dus mogelijk en mogelijk lucratief om een WOZ waarde bezwaar in te dienen. Je kunt zomaar enkele tientjes of honderden Euro’s per jaar besparen als je bezwaarschrift wordt goedgekeurd. En het mooie is: vanaf dat moment wordt elk jaar rekening gehouden met de naar beneden bijgesteld WOZ waarde. Toch maken nog niet veel mensen gebruik van de mogelijkheid van een WOZ waarde bezwaar. Ze vinden het het teveel gedoe of gaan er vanuit dat een bezwaar waarschijnlijk toch geen zin heeft. Ook hebben veel mensen überhaupt geen weet van de mogelijkheid tot bezwaar maken. Dit is jammer, gezien de mogelijke besparingen zoals eerder gemeld. Daarbij wordt meer dan de helft van de bezwaren daadwerkelijk gehonoreerd. Zeker als je een gespecialiseerde partij in de arm neemt die je hierbij ondersteunt, is de kans van slagen groot.    

 

Redenen voor een WOZ waarde bezwaar

 

Als je bezwaar wilt indienen tegen de hoogte van de WOZ waarde, dan heb je goede argumenten nodig die je bezwaar verantwoorden. Er zijn meerdere zaken te benoemen, die invloed hebben op de hoogte van je WOZ waarde. Te denken valt bijvoorbeeld aan een achteruitgaande buurt, de staat van je woning (asbest, achterstallig onderhoud, een gedateerde keuken), een nabijgelegen windmolenpark of een nadelig bestemmingsplan. Dit zijn allemaal redenen die je kunt aanvoeren om de WOZ waarde naar beneden bij te laten stellen. Een specialist WOZ waarde bezwaar kan je bijstaan en de gehele procedure voor je uit handen nemen. Jij levert jouw waardebeschikking aan, aangevuld met het taxatierapport. Deze zaken worden gecombineerd met de argumenten voor een lagere WOZ waardebepaling en in een bezwaarschrift richting gemeente gestuurd. Het enige wat jij vervolgens nog hoeft te doen is afwachten. 

 

Bezwaarprocedure

 

Het is van belang dat je binnen zes weken na ontvangst van de WOZ waardebeschikking bezwaar aantekent. Als je dit na zes weken doet, zal de gemeente het bezwaar niet meer meenemen. Na ontvangst van het bezwaarschrift, zal de gemeente hetzelfde kalenderjaar (meestal al na enkele weken) een beslissing nemen. Als je het bezwaar samen met een specialist indient, vergroot je de kans op succes en flinke besparingen! 


Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan snel contact op via www.bezwaarmaker.nl