Duurzaam Vandaag
Image default
Aanbiedingen

Draag als bedrijf bij aan een circulaire economie met deze tips!

Als het gaat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), dan wordt er vaak ook gesproken over een circulaire economie. Door de opwarming van de aarde wordt het steeds belangrijker om allemaal een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Ook veel bedrijven investeren in duurzaamheid. Wil jij een steentje bijdragen aan een economie waarbij grondstoffen maximaal benut worden? Wij geven hieronder tips om als bedrijf bij te dragen aan een circulaire economie!

Wat is een circulaire economie?

Wereldwijd wordt de grondstoffenvoorraad met de dag schaarser. Dit maakt het zo ontzettend belangrijk om huidige grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Als bedrijf is het van belang om al het bedrijfsafval bij de bron te scheiden. Zo kunnen grondstoffen hergebruikt of gerecycled worden. Huur daarom containers per afvalsoort bedrijfsafval via MilieuServiceNederland.nl.

 

Circulair ondernemen biedt ontzettend veel voordelen voor het milieu. Zo worden huidige grondstoffen optimaal benut, waardoor er minder nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven te worden. Dit zorgt voor een mindere belasting van het milieu.

Tips voor circulair ondernemen

Bedrijfsafval scheiden

Het bij de bron scheiden van afval binnen je bedrijf is ontzettend belangrijk. Dit maakt het namelijk mogelijk om de huidige grondstoffen her te gebruiken of te recyclen. Een goed afvalmanagement is dan ook essentieel. Door afvalcontainers te huren per afvalstroom draag je bij aan een circulaire economie met Milieu Service Nederland.

Energieverbruik verminderen

Bewust omgaan met energie en het nemen van energiebesparende maatregelen zorgt ervoor dat je minder CO-2 uitstoot, waardoor je een steentje bijdraagt aan een beter milieu. Ook zorgt dit voor een flinke besparing op de energiekosten.

Maak er een gezamenlijk doel van

Samenwerken is van groot belang om circulair te ondernemen. Om als bedrijf bij te dragen aan een circulaire economie is het van belang om er een gezamenlijk doel van te maken. Informeer medewerkers daarom hoe, wat en waarom afval scheiden belangrijk is.