Duurzaam Vandaag
Image default
Bedrijven

Het belang van een goede scheiding van bedrijfsafval

Het is een feit dat bedrijven een grote hoeveelheid afval per jaar produceren, maar wist je dat de helft van je afval hergebruikt kan worden? Door je afval te scheiden, draag je een steentje bij aan een beter milieu. Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat je afvalkosten uitspaart. Een afvalcontainer heb je zo besteld en daarna kan jouw bijdrage aan een duurzame economie beginnen. Waarom is dit belangrijk? Hieronder volgen een aantal redenen. 

 

Je moet

Een vrij logische reden om afval te scheiden als bedrijf, is omdat je moet. Vanuit de overheid is het verplicht om bedrijfsafval te scheiden in restafval, GFT, PMD en papier. Scheid je jouw afval niet, dan maak je kans op een fikse boete. Tegenwoordig wordt er dientengevolge steeds vaker gecontroleerd op de zuiverheid van je afvalstromen. Verschillende afvalcontainers aanschaffen is hierbij niet voldoende. Licht je medewerkers ook goed in en laat ze het belang zien van het scheiden van het bedrijfsafval. Zorg dat er bij de afvlcontainers duidelijk aangegeven staat welk afval in welke container moet. 

 

Afval kan hergebruikt worden

Groen ondernemen begint steeds meer een kernpunt te worden op de bedrijfsagenda van organisaties. Duurzaam ondernemen begint bij het scheiden van je afval, want afval kan hergebruikt worden. Het scheiden van afval zorgt voor zuivere afvalstromen, die gerecycled kunnen worden. Hierdoor behouden producten en grondstoffen hun waarde, waardoor je een circulaire economie realiseert. 

 

Goed imago

De Nederlandse samenleving richt zich steeds meer op het milieu en duurzaam leven. Bedrijven die aan deze kernpunten eveneens voldoen, hebben daardoor vaak een streepje voor bij hun klanten ten opzichte van bedrijven die dit niet doen. Een groen bedrijfsimago levert je dus kortom meer klanten en dus meer omzet op.

 

Besparen kosten

Een bedrijf is verantwoordelijk voor het verwerken van het bedrijfsafval dat geproduceerd is. Daarom is het noodzakelijk om zelf een afvalverwerkingsbedrijf in te schakelen om je bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Per afvalstroom kun je een aparte afvalcontainer huren, zodat je het afval bij de bron kunt scheiden. Restafval is de duurste afvalstroom, die er is. Door te scheiden maak je jouw restafval kleiner, waardoor je kosten bespaart. Huur rolcontainers bij  MilieuServiceNederland om afval bij de bron te scheiden.