Duurzaam Vandaag
Image default
Bedrijven

Het belang van recycling van IT-materialen

Met de sterke groei van het gebruik van IT-materialen, is ook de behoefte ontstaan aan een milieuvriendelijke verwerking van de apparatuur nadat deze niet langer bruikbaar is. Om het milieu niet onnodig te belasten en bruikbare materialen terug te winnen, is recycling de aangewezen weg. Daarnaast is ook van belang dat eventueel aanwezige data onleesbaar gemaakt wordt. Je wilt natuurlijk niet dat gevoelige (bedrijfs)informatie in verkeerde handen valt!

Hoe gaat dit proces in zijn werk

Alles begint met verzamelen en sorteren van elektronische apparaten die niet meer gebruikt worden. Denk aan computers, laptops, mobiele telefoons en printers, maar ook aan complete data- en serverrooms. Ga je je kantoor ontruimen dan zul je erachter komen hoeveel afgeschreven apparaten je tegenkomt. Nadat alles is verzameld, gesorteerd en afgevoerd, volgt demontage en scheiding. Eerst wordt apparatuur gescheiden die bruikbare materialen bevat. Zo worden componenten zoals bekabeling, printplaten en behuizingen gedemonteerd. Gevaarlijke stoffen zoals kwik en lood worden veilig verwijderd.

Recycling van materialen

Na de demontage van de herbruikbare componenten worden deze gerecycled. Metalen zoals aluminium en koper maar ook plastic en glas worden gescheiden. Daarna wordt alles naar recyclingfaciliteiten gestuurd, zodat het veilig kan worden verwerkt of hergebruikt. Waardevolle materialen zoals zilver, goud en palladium worden teruggewonnen tijdens het proces. Gevaarlijke stoffen uit IT-apparatuur worden natuurlijk veilig verwerkt. Je kunt daarbij denken aan batterijen en de inhoud daarvan, koelmedia en printplaten, die soms giftige materialen bevatten. Uiteraard moet zoiets gebeuren met inachtneming van de geldende milieunormen.

Regelgeving en beleid

 De overheid, industrienormen en het Mvo-beleid spelen een cruciale rol bij de regulering en bevordering van e-waste recycling. Zo zijn er richtlijnen voor verantwoorde recyclingpraktijken. Ook kunnen er sancties oplegd worden voor illegaal dumpen van elektronisch afval. Los daarvan is het natuurlijk ieders verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met de materialen die vrijkomen. Het is belangrijk om bewustzijn te creëren. Het belang van e-waste recycling is groot en zou een normale gewoonte moeten zijn. Wil je je kantoor ontruimen, of je huis opruimen, verzamel dan alle IT-apparatuur die je niet meer gebruikt. Hoe dan ook, moedig medewerkers en gezinsleden aan om hun oude IT-apparatuur op de juiste manier af te voeren. Het recyclen van IT-materialen zorgt voor vermindering van de milieu-impact van IT-afval. Waardevolle grondstoffen worden behouden. Uiteindelijk zijn wijzelf en de toekomstige generaties gebaat bij een schone en opgeruimde omgeving.

https://www.it-recycling.nl/