Duurzaam Vandaag
Image default
Bedrijven

Het 7s dimensies model

Management optimalisatie is een hot topic in de huidige kantoor wereld. Een goeroe in deze organisatiekunde is toch echt Mc Kinsey. Deze onderzoeker creëerde het 7s dimensies model. Dit model maakt het gemakkelijk om de organisatie te kunnen analyseren. Het 7s dimensies model bestaat uit zeven factoren: structuur, strategie, systemen, stijl, vaardigheden (skills), personeel (staff) en gedeelde waarden (shared values). Vooral op hogescholen en universiteiten wordt dit model veel gebruikt. Het eindresultaat geeft een grondige analyse van de organisatie. De zeven factoren zijn op te delen in twee groepen: de harde factoren en de zachte factoren. De harde factoren zijn vrij makkelijk te identificeren en te veranderen. Zachte factoren zijn juist lastiger te vinden en daardoor moeilijker om aan te passen.

 

De harde factoren zijn structuur, systeem en strategie. Ten eerste de structuur, dit houdt in hoe de organisatie ingericht is. Hierbij gaat het om het bestaan of niet bestaan van hiërarchie en uit hoeveel lagen de organisatie bestaat. Met het systeem worden de interne processen bedoeld, die nodig zijn om de diensten te kunnen bieden of de producten te leveren. Het is hierbij van belang om in kaart te brengen wat voor systemen een bedrijf gebruikt, hoe deze in kaart worden gebracht en welke interne processen er worden aangehouden. Als laatste de strategie, deze factor gaat in op de plannen en doelen die een bedrijf heeft voor de toekomst. Het vormt de leidraad voor de lange termijn. Het is belangrijk om te analyseren of deze strategie helder is en te weten hoe deze bereikt gaat worden.

 

De zachte factoren zijn stijl van de leidinggevende, welke vaardigheden het bedrijf uniek maakt, hoe het met het personeel gaat (dit kan bepaald worden door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek) en de gedeelde waarden, kernwaarden, visie en bedrijfscultuur. Hierbij wordt de focus geplaatst op vitaliteit medewerkers en onzichtbare kenmerken.

https://carrierepoort.nl/