Duurzaam Vandaag
Image default
Woning en Tuin

Perfecte deursloten voor de beveiliging van uw huis

Sluitplan voor uw deuren

Het opstellen van een sluitplan voor uw bedrijf of instelling lijkt een simpele aangelegenheid. Men neemt een ruitjesformulier, vult aan één zijde de ruimtes / deurnummers in en aan de andere zijde alle personeelsleden. Vervolgens kruist men de raakvlakken een hokje aan bij elke ruimte waar de medewerker toegang heeft, en voila, klaar is het sluitplan.
Veelal wordt er op bovenstaande wijze een sluitplan samengesteld. Het op deze wijze opstellen van een sluitplan zorgt ervoor dat het snel weer gewijzigd dient te worden, wat veelal niet of nauwelijks mogelijk is. Tegenwoordig zijn vele organisaties onderhevig aan veranderingsprocessen. De gevolgen hiervan zijn vaak groot voor het ooit opgestelde sluitplan. De meeste opgestelde sluitplannen kunnen de veranderingsprocessen niet aan, tenzij ze ooit met voldoende kennis zijn opgesteld. Kennis welke zich vertaalt in een veel grotere afschrijvingsduur van uw sluitsysteem, het gaat immers langer mee. Onze specialisten zijn op grond van de ervaring met vele duizenden sluitsystemen in staat om u beter van dienst te zijn.

Beheer sluitplan

Het (interne en externe) beheer van een goed sluitplan is minstens net zo belangrijk als de keuze van het juiste fabrikaat (merk en type). Slotenmakersgilde.nl Security beschikt over een in eigen beheer ontwikkeld software beheer systeem welke wereldwijd uniek te noemen is. Hierin kunnen wij in overleg met u exact vastleggen hoe de nalever-procedures gevoerd dienen te worden. Branchebreed is dit al decennialang een van de zwakste schakels in het behouden van het oorspronkelijk beoogde Security niveau. Management rapportages en audits behoren tot de mogelijkheden. Zowel grote en kleine sluitsystemen worden al decennia lang met grote tevredenheid van onze cliënten op deze wijze beheerd.

Onderhoud
Slotenmakersgilde.nl Security biedt u de mogelijkheid een onderhoudscontract af te sluiten voor regelmatige controle van eerder geleverde beveiligingsmaatregelen. Met dit onderhoud beperkt u de risico’s en blijft de kans op verstoringen van de bedrijfsprocessen beperkt. De levensduur van de toegepaste producten wordt immers door regelmatig onderhoud verlengd. Dankzij het tijdig opmerken van eventuele schade of slijtage worden dreigende problemen en onveilige situaties voorkomen en zo mogelijk direct opgelost. Ook houdt u met een onderhoudscontract de kosten in de hand en weet u zich bij een eventuele storing verzekerd van een voorrangsbehandeling. Na elke onderhoudsbeurt krijgt u van ons een heldere rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoudscontract met “response restore” clausule
Voor cliënten waarbij de continuïteit essentieel is en waarbij ieder uur telt bieden wij de onderhoudswerkzaamheden met response restore garantie. Onder responsetijd verstaan we de maximale tijd welke benodigd is om met een gekwalificeerde technicus ter plekke te zijn. Onder restoretijd verstaan we de maximale tijd waarin het sluitwerk weer in originele staat werkend opgeleverd wordt.

In amsterdam is slotenmaker gilde gevestigd voor advies hierover op maat.

http://www.slotenmakersgilde.nl