Duurzaam Vandaag
Image default
Verbouwen

Waarom is kwaliteitsborging zo belangrijk in de bouwsector?

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) samen met de Omgevingswet van kracht geworden. Deze nieuwe wet heeft flinke impact op de Nederlandse bouwsector. Het doel van de wet kwaliteitsborging bouw is om de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken te verhogen. Dit komt omdat al een tijdje duidelijk is dat veel bouwwerken niet aan de technische eisen voldoen. De wet is ingevoerd omdat er niet genoeg motivatie was om de veiligheid van gebouwen echt te garanderen. Dat is nu veranderd. In deze blog bespreken we waarom kwaliteitsborging zo belangrijk is in de bouwsector.

Inzicht in kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging betekent eigenlijk gewoon dat er verschillende maatregelen, beleid en bewezen methodes gebruikt worden om te zorgen dat aan belangrijke kwaliteits- en regelnormen wordt voldaan, en dat is echt nodig gebleken. Dit houdt niet alleen in dat de kwaliteit van materialen en bouwwerken gecheckt wordt door bijvoorbeeld ZiN, maar ook dat er goed gepland, uitgevoerd en waar nodig processen bijgesteld worden om aan alle eisen te voldoen.

Kwaliteitsborging in de bouwsector

De bouwsector is een plek waar kwaliteitsborging echt telt. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van het ontwerp en de bouw zelf, maar ook dat het eindresultaat zal voldoen aan alle wettelijke eisen. Denk in dit geval dus aan die van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dankzij kwaliteitsborging kunnen bouwbedrijven risico’s veel beter in kaart brengen. Hierdoor wordt de veiligheid verbeterd en tevens de kans op dure fouten verminderd.

Rol van kwaliteitsborging

Een van de redenen waarom kwaliteitsborging zo handig is, is omdat alles wat naar voren komt tijdens een inspectie en kwaliteitscontrole netjes gedocumenteerd wordt. Alle eigenschappen, duurzaamheid en stevigheid van materialen en constructies worden nauwkeurig nagekeken.  Omdat al deze bevindingen vastgelegd worden in een kwaliteitsprogramma, zal iedereen die betrokken is, precies weten welke stappen nodig zijn en aan welke kwaliteitsnormen ze moeten voldoen.

In kaart brengen van risico’s

Een groot voordeel van kwaliteitsborging is dat het al vroeg risico’s opspoort. Dit maakt de bouwplaats een stuk veiliger en verkleint ook de kans op dure fouten en vertragingen tijdens het bouwproces. Op deze manier kunnen bouwprojecten soepeler verlopen en binnen het budget blijven.

Transparantie en vertrouwen

Met een gedegen proces ontstaat er meer openheid en dus ook vertrouwen in de bouwsector. Als bouwbedrijven goed communiceren over hun kwaliteitsdoelen en de resultaten daarvan, bouwen ze vertrouwen op bij klanten en partners. Het kan tevens nieuwe kansen opleveren voor bedrijven omdat ze laten zien dat ze de regels volgen en hun technische kennis inzetten om processen te verbeteren.

Wet- en regelgeving naleven

Met kwaliteitsborging wordt er eindelijk voldaan aan de wettelijke eisen van bouwkwaliteit. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt duidelijke verantwoordelijkheden voor partijen in de bouwsector, zoals aannemers en gemeenten. Met een goed kwaliteitsborgingsproces kunnen bouwbedrijven ervoor zorgen dat ze aan alle regels voldoen en juridische problemen voorkomen.

Digitalisering en efficiëntie

Met de vooruitgang in digitale technologieën wordt kwaliteitsborging steeds efficiënter. Dankzij software en systemen voor het beheren van documenten en informatie is het makkelijker geworden om gegevens te verzamelen, te analyseren en te delen. Hierdoor kunnen bouwbedrijven direct zien hoe het staat met de kwaliteit en snel ingrijpen als er problemen of afwijkingen zijn.