Duurzaam Vandaag
Image default
Verbouwen

Twee denkfouten over de RI&E

Je hebt er als bedrijf altijd mee te maken. Ik heb het dan over de RI&E ofwel voluit de Risico Inventarisatie en Evaluatie. In deze blog ga ik je meenemen in twee denkfouten die in de loop der tijd vaak aan de orde komen. Zodoende is mijn bedoeling dat je beter op de hoogte bent van de RI&E en dat je nog beter weet wat het precies inhoud. Wellicht krijg je ook een positievere mindset omtrent de RI&E.

Sinds 1994 is de arbowet in werking getreden. De Arbowet vertelt dat de arbodienstverlening ten aller tijden moet worden opgevolgd door organisaties. Deze arbowet is vandaag dag nog steeds het uitgangspunt voor de RI&E. Echter, de RI&E wordt vaak als last gezien maar dit is doorgaans helemaal niet nodig. Wel zitten er vaak kosten verbonden aan de RI&E, maar deze verdienen zich normaliter altijd ruimschoots terug. Hierdoor moet het dus winst opleveren in plaats van een kostenpost zijn. Enkele besparingen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van onnodige fouten, minder verzuim, betere arbeidsprestaties, et cetra. Met een dergelijke gedachtegang begrijpt men vaak beter waarvoor een  RI&E nodig is. Het is dan geen moetje maar krijgt meer prioriteit.

Denkfout 1: De RI&E zorgt alleen maar voor knelpunten en fouten

Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht, leveren de risico’s niet alleen de knelpunten op maar het levert naast de knelpunten ook mooie inzichten op. Met deze inzichten krijg je uiteindelijk al een mooi compliment naar jezelf. Geef daarom als bedrijf ook aandacht aan de risico’s die er zijn, maar die jullie als organisatie al hebben geëlimineerd. Dit zijn al hele mooie stappen. Een mooie module is om registratie incidenten goed op te volgen in een dynamische RI&E. Hier zijn al hele mooie tools voor zoals het AMS.

Denkfout 2: Een externe moet de RI&E altijd uitvoeren

Men zegt ook wel dat je de RI*E moet uitvoeren door een externe partij. Dit hoeft doorgaans niet. Wanneer de preventiemedewerker van de organisatie hierin bekwaam is, is dat voldoende. Ook zijn er voor bepaalde typen branches vaak een branche RI&E beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt door betreffende organisaties.  Wel is vaak de toetsing verplicht door een professional.