Duurzaam Vandaag
Image default
Energie

Wat zijn de beste bronnen van duurzame energie in 2021?

Duurzame energie is afkomstig van bronnen die nooit “op” raken. Dit in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld olie, gas en kolen, waarvan we weten dat er steeds minder van is. Ook zijn deze fossiele brandstoffen niet heel goed voor het milieu. Voorbeelden van duurzame energie zijn bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en waterkracht. Maar wat zijn dan de beste bronnen van duurzame energie? 

Zonne-energie

Zonne-energie is de energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal de energie bedoeld die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit zonnestraling. In West-Europa gebeurt dit vooral op twee manieren:

  • De meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen. Deze zetten het licht van de zon direct om in elektriciteit: zonnestroom. 

  • Een andere manier is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers, ofwel zonnecollectoren. 

Met zonne-energie kan je flink besparen op je energiekosten, daarom is dit dan ook een veelgekozen bron. Het enige nadeel is dat je hier eerst in zal moeten investeren, zonnepanelen en zonneboilers zijn namelijk niet gratis. 

Windenergie

Windenergie is energie die afkomstig is uit windturbines. Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er iets aan CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na drie tot zes maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2 al bespaard. 

Maar hoe komt dit dan bij jouw huishouden? Dit doe je door middel van het kiezen voor een energieleverancier die windstroom levert of een stroommix met wind erin. Met groene stroom van de wind stimuleer je dat er meer windenergie komt maar je kunt ook zelf aandelen in een windmolen kopen, investeren in een windenergieproject of je aansluiten bij een energiecoöperatie. 

Waterkracht

Waterkracht is energie die is opgewekt uit stromend water. Bij de productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen en de bron is onuitputtelijk. Toch kent waterkracht wel een aantal nadelen: stuwdammen kunnen namelijk plaatselijke ecosystemen aantasten; verder zijn er uitgebreide voorzieningen nodig om te voorkomen dat veel vissen overlijden doordat ze niet langs de centrales kunnen komen. 

Om deze reden wordt in Nederland maar op kleine schaal met waterkracht elektriciteit opgewekt. De energie hier wordt niet uit een groot hoogteverschil of uit de snelheid van het water gehaald, maar uit de enorme hoeveelheden water die in korte tijd passeren. 

Dit zijn dus de drie meest gebruikte duurzame energie bronnen van 2021. De meeste energieleveranciers hebben tegenwoordig ook de optie om van een van deze duurzame energiebronnen gebruik te maken in plaats van fossiele brandstoffen, informeer daarom eens bij jouw energieleverancier. Mocht dit niks voor jou zijn kan je altijd nog kleine aanpassingen maken in jouw levensstijl waardoor je toch een steentje bijdraagt aan het milieu; het gebruik van led-verlichting, minder lang douchen, etc. Deze aanpassingen zullen goedkoper zijn dan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen maar je draagt hiermee toch je steentje bij.