Duurzaam Vandaag
Image default
Energie

Waarom kleine windmolens gebruiken door bedrijven

Micro-windturbines worden gebruikt om bij weinig wind elektriciteit op te wekken. Zij worden gemonteerd op gebouwen in plaats van op velden. Door hun kleine rotordiameter en hun vermogen om minder wind te verzamelen bij lagere snelheden, zijn kleine windturbines meer geschikt voor stedelijke gebieden. Dankzij recente technologische ontwikkelingen kunnen kleine windmolens meer stroom opwekken dan ooit tevoren. Wie hernieuwbare energie wil gebruiken en zijn ecologische voetafdruk wil minimaliseren, zou de aanschaf van kleine turbines moeten overwegen. Wie echter geen ruimte of toegang tot land heeft, kan het moeilijk vinden om een grote turbine te installeren.

Windmolen in het klein

Een elektromagneet op een windturbine trekt aan een spoel van koperdraad om elektriciteit op te wekken. Kleine windturbines worden vaak gebruikt om afgelegen woningen zonder of met een ontoegankelijk elektriciteitsnet van stroom te voorzien. Ze kunnen ook worden gebruikt om batterijen op te laden voor off-grid toepassingen zoals telecommunicatietorens of beveiligingscamera’s. Kleine windturbines zijn minder duur in onderhoud dan zonnepanelen, kunnen onder uiteenlopende weersomstandigheden werken, ook in gebieden met weinig zonlicht, en kunnen naar behoefte worden geheroriënteerd. Met groene energie kunnen boeren hun CO2-uitstoot verlagen door over te schakelen van conventionele energiebronnen op bio-energie. Ventilatoren, pompen, ventilatoren en waterputten kunnen worden aangedreven door bio-energie.

EAZ Wind energieoplossingen

EAZ Wind Netherlands levert onder andere conceptualisatie, bouw, investeringen en exploitatie van windparken. Ze ontwikkelen windenergieprojecten met behulp van hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water, maar ook biomassa of afval. Windenergie is een van de vele gebieden waarop het bedrijf zowel nationaal als internationaal actief is. Windenergie-installaties op land en op zee behoren tot hun specialiteiten. Zonne-energie en energie uit afval zijn twee andere opties.

Voordat je een kleine windturbine koopt, moet je rekening houden met je budget, de hoeveelheid ruimte die je hebt en hoeveel vermogen je nodig hebt. Kijk op de website van EAZwind voor nuttige informatie voordat je een turbine koopt. Turbines zijn er in verschillende ontwerpen, en sommige zijn beter dan andere voor bepaalde toepassingen. De energierijke turbines genereren zoveel mogelijk energie. Raadpleeg EAZWind voor handige info over dit onderwerp.

https://www.eazwind.nl/