Duurzaam Vandaag
Image default
Afvalverwerking

Kostenbesparende waterzuivering

Waarom zou u kiezen voor een decentrale afvalwaterverwerking? Met de huidige trends in het welzijn van de planeet is het voor iedereen van belang om zo zuinig mogelijk te zijn. Zuinigheid kan worden gewonnen door dingen als minder autorijden, minder energie gebruiken, of zuinig doen met water. Maar hoe bespaar je op water?

Decentrale afvalwaterzuivering

Veel van de kosten die worden gemaakt bij waterzuivering ligt op het punt van transport. Het doorpompen van het water naar een centrale afvalwaterzuivering is een kostenpost en vreet energie. Daarom is er de decentrale afvalwaterzuivering een goede ecologische oplossing. Het water kan worden gebruikt voor spoelwater en irrigatie en is dus voorzien van vele industriële functionaliteiten.

Bekijk de website van Copierwater voor de verschillende mogelijkheden.

Waterzuivering bij nieuwbouw

Vooral bij nieuwbouwwijken liggen er kansen om dit te implementeren. Dit is omdat hier al plannen zijn voor wijksanering en kan er makkelijker een decentrale afvalwaterverwerking worden ingebouwd.

Naast energiebesparing is een ander voordeel van deze waterverwerking dat waardevolle materialen worden gefilterd en vervolgens hergebruikt kunnen worden voor andere doeleinden.

Filtering en hergebruik van water

Naast energiebesparing is een ander voordeel van deze afvalwaterzuivering dat waardevolle materialen worden gefilterd en vervolgens hergebruikt kunnen worden voor andere doeleinden.

Het ontwerpen van het decentrale systeem heeft verschillende factoren waar nauwkeurig op wordt gelet.

  • Het aantal mensen die er gebruik van gaan maken
  • De locatie waarin het product zich in moet gaan bevinden
  • Het doel van het systeem

Als er niet veel mensen gebruik van gaan maken, ongeveer een huishouden, dan zal het kleinst mogelijke systeem voldoen voor hen. Maar als het gaat om een systeem wat een groter aantal huishoudens moet gaan voorzien zal een grotere afvalwater verwerking nodig zijn.