Alles over outplacement

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

Wat is er veranderd?

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft behelst van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je ontslag wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Collectief dienstbeëindiging

30 werknemers van een onderneming waar dat kalenderjaar tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10 werknemers van een onderneming die meer dan 20 werknemers heeft en minder vervolgens 100 werknemers binnen een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als meerdere werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

Het procesverloop

Na het verwerken van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te achterhalen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een kersverse functieWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiVerscheidene hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van uitvoering zijnBijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Verwerken van het dienstbeëindiging

Je bent net ontslagen door uw werknemer en dat kan zwaar vallen voor een werknemerDaarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerken en overzicht krijgenOok wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw toestand op dit ogenblik duidelijk uitgewerkt.

Alle verlangen en behoeftes zijn nu duidelijkje hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijnDit kan een verscheidene specialisme zijn of nog steeds idemBinnen dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren want je exact weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe jobTezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je kersverse beroep gaat.

Hulp bij solliciteren

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming bankroet gaat en dat de personeel of meerdere weeknemers zonder werk komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditdaarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel richting een nieuwe beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer dan 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenIntussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelselAls je ontslagen wordt vervolgens kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het dienstbeëindiging, Het bezichtigen van verlangen en competenties en sollicitatie opvang.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, plichten,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de bedrijf, de instelling,…